oos revues

Oos revues “Grùne & Ziever”2016 reclamboek klein

 

De liste joor geeve fe altèid ne revue “ Grùne & Ziever” en naa, in 2016 wít dà numerouw 26. Doovuir wilt da nè zegge dà fe nog mar 26 revues gaave, mà summige àn ne-n aandre noam. De Boerebloos Travestie Show, 10 vùr trùg te zien, the best of, de Boere gon STVV,…
Soms gòn fe og op lokoase ne revue doen, mà dan moete fe oeg gèìn hebbe en moet doo afgedokt wèède. Fe spèlde al in Brustem, in Zaventem, in Heusden, in De Haan, in Oostende, in Montenaken…
In ’t begin spilde fe in ‘t Cultureil Centrum, in de groeëwte zoal, en toen ne-n ieëlen tijd in de Polyvalente Zoal (dà eit naa de Club), mà ’t zoalke woot ewa klein en dus verùisde fe nò de Maneige van Sintruin. Da was voul plezanter want doo zat djeelings op oer gemak òn toofels, dje mogt én goeij drènke en às dje oos goed voenkt bè eemelkes op toafel oun. En fe an ewa mieër plak vùr ne motouw te loote rèèn, ewa fel vroulie op tófel te lóte dààse enz…
Mà wà én ramp oze Maneige woot gesloute en fe moste aatweike no Niefsintruin, Vullem, de Club…fe voenke ozen drèè nemee mà Luc en Jan Withofs kwampe oos aat de noeëd redde en naa zitte fe vùr t 2e joor op rèè in ’t Veilinghuis Toengersestieweg. Merci manne, djillings zèèt kèèrels !
En naa koén dje zellefs ieëst éns goed dineire vuir de revue…of nè, wà dje mar wilt.