Facebook

De Boerebloos
De Boerebloos7 hours ago
Et was ieël plezant veur voul minse. Bedankt on alle vrijwilligers, de mezikgroeppe en alle minse dèè ter e geslaagd evenement van gemokt ebbe. Mersi on alle fans dèè lengs gekoume zen. Da duu plezier. Mersi Ricky Blue veur wirremal de skoeën fotouws.
De Boerebloos
De Boerebloos2 weeks ago
11 augustus op de Groeëtte Merrek van Sentruin. 50 joor Boerebloos. Fee ebbe oos van week verdould. Verdould oeglings nè en zeit tebei den 11de. Benny Su kùm og ins zien.
De Boerebloos
De Boerebloos
De Boerebloos4 weeks ago
Wilt dje weite wee de leide zen van De Boerebloos? Got noo www.boerebloos.be of www.boerebloos.eu
De Boerebloos
De Boerebloos1 month ago
Sentruinse Wóttels fillem monteire. Doo is nog ewa werrek vuirda et ne sjikke fillem wit. #sinttruiden #trudofeesten2019
De Boerebloos
De Boerebloos1 month ago
De boek is gerieëd en tis nen ieële skoenne. Dikke merci Vicky. As dje um ziet leest um want dan weit dje wa doo den 11de augustus allemol te doen is. Doo stie og voul ziever in en skoenne reklam van oos sponsors. Dje weit wa doen. 😊😊
De Boerebloos
De Boerebloos1 month ago